White Dew Sherbet Cream

White Dew Sherbet Cream
 

White Dew Sherbet Cream - 6435796 Yêu thích

0 Đánh giá

940 Lượt đã xem
8 Lượt mua thành công

Giá: 975,000 đ

Giao hàng tận nơi trên Toàn Quốc!

Có thể nhận hàng trước, trả tiền sau (COD)

Đổi trả trong vòng 72 giờ

Giao hàng nhanh chóng

Số lượng

Trạng thái : Hết hàng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

LANEIGE White Dew Line

투명하기만 한 이슬광 피부의 완성
NEW 라네즈 White Dew

<style> .product_info .titleWrap h3.p-title {font-size:46px;} .product_info .titleWrap h3.p-title .p-title-in {font-weight:bold;} .product_info .titleWrap h3.p-title .p-title-in span {display:inline-block; margin-bottom:10px; font-size:40px; font-weight:normal; } .tablet .product_info .titleWrap h3.p-title {font-size:56px;} .tablet .product_info .titleWrap h3.p-title .p-title-in span {font-size:44px;} .mobile .product_info .titleWrap h3.p-title .p-title-in {font-weight:bold;} .mobile .product_info .titleWrap h3.p-title .p-title-in span {font-weight:normal;} .web .product_info .titleWrap h3.p-title {font-size:68px;} .web .product_info .titleWrap h3.p-title .p-title-in span {font-size:52px; line-height:68px;} </style> <div class=

화이트듀 샤베트 크림 이미지2

화이트듀 샤베트 크림
햇빛에 지친 피부를 진정시켜
맑고 투명하게 가꿔주는 수분 화이트닝 크림

이전다음

Key Points

NEW 화이트 듀 샤베트 크림

수분 가득 샤베트가 맑고 투명한 피부로

NEW 화이트 듀 샤베트 크림

 • Key Points 1
  Key Points 1화이트 듀 핵심 미백성분 ‘삼백초 추출물’
  천연 유래 삼백초 추출물의 화이트닝 효과
 • Key Points 2
  Key Points 2햇빛에 지친 피부온도 -3.7도 하락
  햇빛에 지친 피부 온도를 낮춰주는 수분 진정
 • Key Points 3
  Key Points 3저자극 화이트닝
  하이퍼 알러지 테스트 완료
  저자극 화이트닝 선사
 • Key Points 4
  Key Points 4수분 가득 샤베트 텍스춰
  고운 샤베트 질감의 크림이 피부에 부드럽게 흡수되어
  시원하고 촉촉한 수분감 전달

LANEIGE Water Recipe

 • LANEIGE Water Recipe 이미지0
  워터레시피
  라네즈는 피부 효능에 탁월한 자연유래 원료를 엄선하여 특별한 워터 레시피를 완성하였습니다.
 • LANEIGE Water Recipe 이미지1
  화이트 듀 삼백초 워터
  천연유래 삼백초 추출물이 촉촉한 수분감과 화이트닝을 선사합니다.

Clinical Data

화이트 듀 샤베트 크림 사용 4주 후,
평가결과 요약서

피부톤이 한결 깨끗해졌다.

100%

햇빛에 지친 피부가 진정되는 느낌이다.

100%

바르는 즉시 촉촉한 수분감이 느껴진다.

100%

피부가 건강해지는 느낌이다.

100%

순한 화이트닝 크림이다.

100%

잡티가 옅어지는 느낌이다.

95.45%

조사기관 : 아이이씨코리아㈜
조사기간 : 2017 년 10 월 12 일 ~ 12 월 08 일
조사대상자 : 27-39 세 (평균 36.5, n=22)

* 이 조사 결과는 화이트 듀 오리지널 앰플 에센스와 샤베트 크림 제품을  함께 사용하였을 때의 만족도 결과입니다.

Beauty tips

NEW 화이트 듀 라인

맑고 투명한 수분 화이트닝,
화이트 듀 오리지널 앰플 에센스 X 화이트 듀 샤베트 크림

 • 스팟케어 & 피부톤개선

  라네즈 화이트 듀 오리지널 앰플 에센스

  • Mela-vita Crusher™가 잡티 없이 맑고 투명한 피부로 가꿔주는 강력한 수분 화이트닝 앰플 에센스
 • 수분진정 & 피부톤개선

  라네즈 화이트 듀 샤베트 크림

  • 햇빛에 지친 피부를 진정시켜 맑고 투명하게 가꿔주는 수분 화이트닝 크림

How to use

 • STEP 1. 이미지
  STEP 1.
  아침 저녁 피부 손질 시, 크림 단계에서 적당량을 취합니다.
 • STEP 2. 이미지
  STEP 2.
  볼, 이마, 코, 입가, 목 순으로 안에서 밖으로 가볍게 바른 후, 흡수가 잘되도록 가볍게 눌러줍니다.
 • Beauty Tip 이미지
  Beauty Tip
  *화이트 듀 오리지널 앰플 에센스와 함께 사용하세요.

  1. 아침, 저녁 세럼 단계에서 볼, 이마, 코, 입가 목 순으로 안에서 밖으로 가볍게 앰플 에센스를 바른 후 손바닥으로 가볍게 눌러줍니다.
  2. 크림 단계에서 샤베트 크림을 사용합니다.

화이트 듀 샤베트 크림 X 브라이트닝 스파츌라
HOW TO

 1. Pre-Step

  턱 부위 방법을 설명하는 이미지

  로고(L) 부분에 검지 손가락의
  끝을 고정시킨 뒤,
  양 옆을 감싸줍니다.
 2. 도포
  [빈틈 없이 고른 도포]

  입술 부위 방법을 설명하는 이미지

  데크 뒷면에 볼록 나온 부분으로
  피부 안→바깥쪽, 아래→위 방향으로
  부드럽게 펴 발라줍니다.
 3. 흡수
  [사용 제품의 효과 배가]

  광대 부위 방법을 설명하는 이미지

  넓은 부분을 사용해
  가볍게 두드리며
  내용물을 흡수시켜줍니다.
 4. 지압
  [피부의 순환/활력 강화]

  옆 광대 부위 방법을 설명하는 이미지

  뭉친 부위를 지긋이 누르고,
  풀어주어 피부의 순환과 활력을
  효과를 높여줍니다.

Ingredients

정제수, 프로판디올, 글리세린, 디메치콘, 세틸에칠헥사노에이트, 스쿠알란, 부틸렌글라이콜, 트레할로스, 삼백초추출물, 효모추출물, 라피노오스, 판테놀, 1,2-헥산디올, 글리세릴스테아레이트, 글리세릴카프릴레이트, 세테스-20, 세틸알코올, 소듐폴리아크릴레이트스타치, 쉐어버터, 스테아레스-20, 에칠헥실글리세린, 카보머, 피이지-75스테아레이트, 디소듐이디티에이, 트로메타민, 향료

Precaution

1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용 부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것

2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것

3. 보관 및 취급 시의 주의사항
가) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
나) 직사광선을 피해서 보관할 것

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩmThiết kế web bởi Thiết kế web bởi NHANH.VN