2138cn太阳集团(古天乐代言)-The Best website

个人简历

       潘杰,19828月出生,中共党员,工学博士,副教授,博士生导师,山东师范大学2138cn太阳集团古天乐教工第四党支部书记,电子科学与技术一级学科负责人,电路与系统教研室主任,电子信息与人工智能教育山东省新旧动能转换公共实训基地常务副主任,山东师范大学科研创新团队负责人。

担任《数字电子技术基础》等课程的教学工作,多次获得山东师范大学优秀教学奖,主持教育部产学合作协同育人项目等教研项目,多次指导学生获得并完成国家级大学生创新创业项目、获得多项本科生和研究生各类竞赛的国家级与省部级奖项。

担任中国人工智能学会教育工作委员会委员、中国电工技术学会科普工作委员会委员、中国自动化学会智慧教育专业委员会委员、中国图象图形学会情感计算与理解专业委员会委员、山东省半导体行业协会副会长、山东省电工技术学会放电等离子体及应用专业委员会副主任委员,研究方向:(1)人工智能+党的建设与三全育人、(2AI for Affective and Scientific Computing、(3)科普新媒体及扩展现实,主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年科学基金项目、山东省自然科学基金、中国博士后科学基金等科研项目,获得多项山东省高等学校科学技术奖。

联系电话:13869193802(微信同号),电子邮箱:sdnupanjie@163.com

招生方向

硕士招生方向:电子科学与技术(学术学位)、电子信息(专业学位)

博士招生方向:物理学

研究方向

1)人工智能+党的建设与三全育人

2AI for Affective and Scientific Computing

3)科普新媒体及扩展现实

科研项目

 [1]        山东师范大学科研创新团队,2021.12-2024.12,主持。

 [2]        国家自然科学基金面上项目,520771292021.01-2024.12,主持。

 [3]        国家自然科学基金青年科学基金项目,517071112018.01-2020.12,主持。

 [4]        山东省自然科学基金青年基金项目,ZR2015AQ0082015.07-2017.07,主持。

 [5]        中国博士后科学基金面上资助项目,2017M6123242017.07-2018.12,主持。

 [6]        山东省高等学校科技计划项目,J15LJ042015.06-2017.06,主持。

论文成果

发表的SCI/EI期刊论文

 [1]        Y. Leng, J. Zhuang, J. Pan*, and C. Sun, Knowl. Based Syst. 268, 110460 (2023). (SCI)

 [2]        J. Pan, Y. Liu, S. Zhang*, X. Hu, Y. Liu, and T. Shao*, Energ. Convers. Manage. 277, 116620 (2023). (SCI)

 [3]        L. Wang, M. Liu, B. Chen, J. Pan, S. Wang, C. Zhang, Z. Li, Q. Peng, and X. Xiu*, Opt. Mater. Express 12, 3718 (2022). (SCI)

 [4]        J. Xu, E. Lv, X. Zhao, J. Yu, S. Xu, J. Li, Z. Li, M. Xue, C. Zhang*, and J. Pan*, J. Alloy. Compd. 918, 165813 (2022). (SCI)

 [5]        白成杰, 李娜, 杜军, 宗丽君, 陈童, 潘杰*, 高电压技术48, 1142 (2022). (EI)

 [6]        S. Zhang, L. Zong, X. Zeng, R. Zhou, Y. Liu, C. Zhang, J. Pan, P. J. Cullen, K. Ostrikov, and T. Shao*, Green Chem. 24, 1534 (2022). (SCI)

 [7]        J. Pan, Y. Li, G. Guo, X. Zhao, J. Yu, Z. Li, S. Xu, B. Man, D. Wei*, and C. Zhang*, Appl. Surf. Sci. 577, 151811 (2022). (SCI)

 [8]        J. Pan, T. Chen, Y. Gao, Y. Liu, S. Zhang, Y. Liu, and T. Shao*, J. Phys. D: Appl. Phys. 55, 035202 (2022). (SCI)

 [9]        J. Du, L. Zong, S. Zhang, Y. Gao, L. Dou, J. Pan, and T. Shao*, Plasma Process Polym. 19, e2100111 (2022). (SCI)

[10]        Z. Zhang, Z. Li, L. Wang, J. Li, J. Pan, S. Wang, C. Zhang, Z. Li, Q. Peng, and X. Xiu*, Opt. Express 29, 34552 (2021). (SCI)

[11]        C. Bai, S. Li, T. Chen, X. Chen, W. Meng, and J. Pan*, ACS Omega 6, 24156 (2021). (SCI)

[12]        Y. Gao, L. Dou, S. Zhang, L. Zong, J. Pan, X. Hu, H. Sun, K. Ostrikov, and T. Shao*, Chem. Eng. J. 420, 127693 (2021). (SCI)

[13]        Y. Zhao, H. Li, J. Gao, X. Wang, Y. Zhang, M. Duan, Y. Wang, J. Pan, Y. Cai, J. Wang, and J. Fang*, J. Opt. Soc. Am. B 38, 1004 (2021). (SCI)

[14]        Y. Zhao, J. Gao, Y. Cai, J. Wang, and J. Pan*, Atmos. Pollut. Res. 12, 146 (2021). (SCI)

[15]        X. Chen, S. Zhang*, S. Li, C. Zhang, J. Pan, A. B. Murphy, and T. Shao*, Sustain. Energ. Fuels 5, 787 (2021). (SCI)

[16]        J. Pan, W. Meng, S. Li, and J. Du*, ACS Omega 5, 31891 (2020). (SCI)

[17]        J. Gao, J. Pan, J. Wang, Y. Cai, and Y. Zhao*, Appl. Optics 59, 10369 (2020). (SCI)

[18]        Y. Xia, Y. Sun, H. Li, S. Chen, T. Zhu, G. Wang, B. Man, J. Pan*, and C. Yang*, Talanta 223, 121766 (2021). (SCI)

[19]        S. Li, C. Bai, X. Chen, W. Meng, L. Li, and J. Pan*, J. Phys. D: Appl. Phys. 54, 015203 (2020). (SCI)

[20]        Y. Zhao, Y. Zhang, J. Gao, X. Wang, H. Li, Y. Wang, M. Duan, K. Cao, Y. Cai, and J. Pan*, Photonics 7, 61 (2020). (SCI)

[21]        J. Du, X. Chen, Z. Liu, L. Li, S. Li, W. Meng, and J. Pan*, AIP Advances 10, 055225 (2020). (SCI)

[22]        X. Zhao, C. Li, Z. Li, J. Yu, J. Pan, H. Si, C. Yang, S. Jiang, C. Zhang, and B. Man*, Nanophotonics 8, 1719 (2019). (SCI)

[23]        Q. Guo, J. Pan, Y. Liu, H. Si, Z. Lu, X. Han, J. Gao, Z. Zuo. H. Zhang*, and S. Jiang*, Opt. Express 27, 24670 (2019). (SCI)

[24]        J. Gao, J. Pan, Y. Liu, Q. Guo, X. Han, X. Shang, L. Guo, Z, Zuo, B. Man, H. Zhang, and S. Jiang*, Infrared Phys. Techn. 102, 102982 (2019). (SCI)

[25]        Q. Guo, J. Pan, D. Li, Y. Shen, X. Han, J. Guo, B. Man, H. Zhang*, and S. Jiang*, Nanomaterials 9, 701 (2019). (SCI)

[26]        S. Liu, J. Pan, D. Wei, J. Xu, Y. Zhou, and Y. Song*, Can. J. Phys. 97, 721 (2019). (SCI)

[27]        C. Bai, L. Wang, L. Li, X. Dong, Q. Xiao, Z. Liu, J. Sun, and J. Pan*, AIP Advances 9, 035023 (2019). (SCI)

[28]        J. Sun, S. Jiang, J. Xu, Z. Li, C. Li, Y. Jing, X. Zhao, J. Pan, C. Zhang*, and B. Man*, J. Phys. D: Appl. Phys. 52, 195402 (2019). (SCI)

[29]        W. Gong, S. Jiang, Z. Li, C. Li, J. Xu, J. Pan, Y. Huo, B. Man, A. Liu*, and C. Zhang*, Opt. Express 27, 3483 (2019). (SCI)

[30]        W. Yang, Z. Li, Z. Lu, J. Yu, Y. Huo, B. Man, J. Pan, H. Si, S. Jiang*, and C. Zhang*, Opt. Express 27, 3000 (2019). (SCI)

[31]        L. Zhang, S. Gao, Q. Tian*, J. Pan, and Y. Song*, J. Chem. Phys. 149, 154303 (2018). (SCI)

[32]        Y. Song*, S. Liu, Y. Yang, D. Wei, J. Pan, and Y. Li*, Spectrochim. Acta A 208, 309 (2019). (SCI)

[33]        J. Du, Z. Liu, C. Bai, L. Li, Y. Zhao, L. Wang, and J. Pan*, Eur. Phys. J. D 72, 179 (2018). (SCI)

[34]        X. Zhao, J. Yu, Z. Zhang, C. Li, Z. Li, S. Jiang, J. Pan, A. Liu, C. Zhang*, and B. Man*, Opt. Express 26, 23831 (2018). (SCI)

[35]        Y. Liu, Z. Tan*, X. Chen, X. Li, X. Wang, H. Zhang, and J. Pan, IEEE Trans. Plasma Sci. 46, 2865 (2018). (SCI)

[36]        Y. Guo, J. Yu, C. Li, Z. Li, J. Pan, A. Liu, B. Man, T. Wu, X. Xiu*, and C. Zhang*, Opt. Express 26, 21784 (2018). (SCI)

[37]        C. Bai, L. Wang, H. Wan, L. Li, L. Liu, and J. Pan*, J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 255201 (2018). (SCI)

[38]        赵曰峰, 王超, 王伟宗, 李莉, 孙昊, 邵涛*, 潘杰*, 物理学报 67, 085202 (2018). (SCI)

[39]        X. Chen, Z. Tan*, Y. Liu, X. Li, J. Pan, and X. Wang, Phys. Plasmas 25, 033517 (2018). (SCI)

[40]        Y. Liu, Z. Tan*, X. Chen, X. Li, H. Zhang, J. Pan, and X. Wang, Phys. Plasmas 25, 033514 (2018). (SCI)

[41]        Y. Zhao, C. Wang, L. Li, L. Wang, and J. Pan*, Phys. Plasmas 25, 033504 (2018). (SCI)

[42]        潘光胜, 谭震宇*, 王晓龙, 潘杰, 黄强, 电工技术学报 32, 71 (2017). (EI)

[43]        X. Chen, Z. Tan*, Y. Liu, X. Li, J. Pan, and X. Wang, Phys. Plasmas 24, 083509 (2017). (SCI)

[44]        J. Pan*, L. Li, Y. Wang, X. Xiu, C. Wang, Y. Song, Plasma Sci. Technol. 18, 1081 (2016). (SCI)

[45]        J. Jiang, Z. Tan*, C. Shan, J. Pan, G. Pan, Y. Liu, X. Chen, and X. Wang, Phys. Plasmas 23, 103503 (2016). (SCI)

[46]        X. Wang, Z. Tan*, J. Pan, and X. Chen, Plasma Sci. Technol. 18, 837 (2016). (SCI)

[47]        J. Pan, Z. Tan*, G. Pan, C. Shan, X. Wang, Y. Liu, and J. Jiang, Phys. Plasmas 23, 073520 (2016). (SCI)

[48]        J. Pan*, L. Li, B. Chen, Y. Song, Y. Zhao, and X. Xiu, Eur. Phys. J. D 70, 136 (2016). (SCI).

[49]        G. Pan, Z. Tan*, J. Pan, X. Wang, and C. Shan, Phys. Plasmas 23, 043508 (2016). (SCI)

[50]        J. Pan, Z. Tan*, Y. Liu, G. Pan, and X. Wang, Phys. Plasmas 22, 093515 (2015). (SCI)

[51]        J. Pan*, Z. Tan, X. Wang, L. Nie, C. Sha, and X. Chen, IEEE Trans. Plasma Sci. 43, 557 (2015). (SCI)

[52]        J. Pan* and L. Li, J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 055204 (2015). (SCI)

[53]        T. Zhang, Y. Zhao*, D. Wei, and J. Pan, IEEE Photonic. Tech. L. 26, 2361 (2014). (SCI)

[54]        X. Wang, Z. Tan*, L. Nie, and J. Pan, IEEE Trans. Plasma Sci. 42, 2245 (2014). (SCI)

[55]        赵曰峰*, 魏冬梅, 潘杰, 肖斌, 张童心, 北京理工大学学报 34, 613 (2014). (EI)

[56]        J. Pan, Z. Tan*, X. Wang, C. Sha, L. Nie, and X. Chen, Plasma Sources Sci. Technol. 23, 065019 (2014). (SCI)

申请/获得的国家专利授权和计算机软件著作权

 [1]        发明专利:一种党建学习参与度识别方法、装置、设备及可读存储介质(202210367286.1

 [2]        发明专利:一种中小学行人检测与分类方法及系统(202210044349.X

 [3]        发明专利:一种基于音频场景识别的学生行为日志生成方法及系统(202210022139.0

 [4]        发明专利:一种校园安全通道异常目标检测方法及系统(202111304878.0

 [5]        发明专利:一种PVDF/MoS2/AuNPS材料及其制备方法与应用(ZL202110275000.2

 [6]        发明专利:一种滑动弧放电等离子体转化生物质资源制合成气装置(ZL202110224916.5

 [7]        发明专利:一种旋转膜分离装置及转化沼气制合成气系统和方法(ZL202011491734.6

 [8]        发明专利:一种合成氨的装置和方法(202011312571.0

 [9]        实用新型专利:一种合成氨的装置(ZL202022714919.0

[10]        实用新型专利:一种流化床介质阻挡放电等离子体催化重整温室气体装置(ZL202022605032.8

[11]        发明专利:基于大气压等离子体和微波放电的功率限幅器及测试系统(ZL202010982180.3

[12]        发明专利:一种等离子体射流耦合微波放电的辅助燃烧装置及方法(ZL202010711886.6

[13]        发明专利:一种用于等离子体催化重整温室气体的装置及方法(ZL202010402738.6

[14]        发明专利:一种大气压芦荟放电等离子体祛痘装置及其使用方法(ZL201911136609.0

[15]        发明专利:一种单向静电纺丝三维拉曼增强基底及其制备方法和应用(ZL201910325424.8

[16]        发明专利:氩气微波放电等离子体辅助甲烷空气旋流燃烧装置及方法(201910271902.1

[17]        实用新型专利:氩气微波放电等离子体辅助甲烷空气旋流燃烧装置(ZL201920465106.7

[18]        发明专利:一种甲烷重整装置及甲烷重整方法(201910239733.3

[19]        实用新型专利:一种甲烷重整装置(ZL201920403379.9

[20]        发明专利:一种微波放电等离子体催化重整温室气体装置及方法(201910218257.7

[21]        实用新型专利:一种微波放电等离子体催化重整温室气体装置(ZL201920368763.X

[22]        发明专利:一种氧化石墨烯表面改性的方法和装置(201910216657.4

[23]        实用新型专利:一种氧化石墨烯表面改性的装置(ZL201920367128.X

[24]        发明专利:一种微孔双电极等离子体辅助对撞扩散燃烧装置(201910160897.7

[25]        实用新型专利:一种微孔双电极等离子体辅助对撞扩散燃烧装置(ZL201920273705.9

[26]        发明专利:一种甲烷-二氧化碳等离子体催化重整装置及催化重整方法(201910151775.1

[27]        实用新型专利:一种甲烷-二氧化碳等离子体催化重整装置(ZL201920258298.4

[28]        实用新型专利:一种非体表癌症治疗的高OHH2O2密度氩氧等离子体针(ZL201821647199.7

[29]        实用新型专利:一种可调局域电场结构的大气压等离子体射流点火器(ZL201821595317.4

[30]        实用新型专利:基于脉冲调制射频的大气压低功耗室温等离子体射流装置(ZL201821595203.X

[31]        发明专利:一种用于人脸识别的自适应冗余字典构造方法(ZL201610604502.4

[32]        计算机软件著作权:基于多模态情绪感知与模式识别的党史学习教育投入度鉴定软件(2022SR0858449

[33]        计算机软件著作权:“三全育人”多目标复杂行为智能检测软件(2022SR0858447

[34]        计算机软件著作权:基于多模态信息融合与情感计算的入党积极性判别软件(2022SR0439577

[35]        计算机软件著作权:大气压氩气介质阻挡放电等离子体模拟的深度学习程序(2021SR1654638

[36]        计算机软件著作权:可调约化电场强度和占空比的脉冲调制微波放电等离子体全局模拟程序(2021SR1197923

[37]        计算机软件著作权:深度前馈神经网络方法求解Black-Scholes方程程序(2021SR1128372

[38]        计算机软件著作权:考虑温度变化与气体更新的零维非平衡放电等离子体模拟程序(2021SR1041806

[39]        计算机软件著作权:惰性气体-甲烷-空气NRP放电等离子体辅助燃烧的模拟程序(2021SR0872423

[40]        计算机软件著作权:纳秒脉冲介质阻挡放电等离子体辅助甲烷-空气燃烧的数值模拟程序(2021SR0872367

[41]        计算机软件著作权:纳秒脉冲协同直流放电等离子体辅助甲烷-空气预混燃烧的零维全局模拟程序(2021SR0872273

[42]        计算机软件著作权:大气压非平衡等离子体催化重整甲烷-二氧化碳的模拟程序(2020SR1849959

[43]        计算机软件著作权:非平衡大气压二氧化碳氢气等离子体催化重整甲烷化的模拟程序(2020SR1619687

[44]        计算机软件著作权:氮气氢气等离子体催化合成氨的数值模拟程序(2020SR1619629

[45]        计算机软件著作权:大气压非平衡氮气-氢气放电等离子体模拟程序(2020SR1175922

[46]        计算机软件著作权:基于QtCT图像处理及三维重建系统(2020SR0239063

[47]        计算机软件著作权:基于SSD的目标检测界面系统应用程序(2019SR1446046

[48]        计算机软件著作权:等离子体中的ROSRNS在水溶液中传质与反应的模拟程序(2019SR1030696

[49]        计算机软件著作权:氩气等离子体重整温室气体的模拟程序(2019SR0946487

[50]        计算机软件著作权:多振动激发能级的二氧化碳纳秒脉冲DBD等离子体模拟程序(2019SR0659086

[51]        计算机软件著作权:甲烷-空气介质阻挡放电的非热平衡等离子体动力学模拟程序(2019SR0432809

[52]        计算机软件著作权:大气压氩气四氟化碳脉冲介质阻挡放电等离子体中粒子密度与反应路径的数值模拟程序(2019SR0048363

[53]        计算机软件著作权:大气压甲烷二氧化碳混合气体纳秒脉冲介质阻挡放电等离子体的模拟程序(2019SR0041482

[54]        计算机软件著作权:低温等离子体在水中传质与反应的模拟程序(2019SR0033414

[55]        计算机软件著作权:氮气脉冲放电等离子体中粒子密度时空演化的流体模拟程序(2019SR0026309

XML 地图